กรมสุขภาพจิตติดตามชาวหนองบัวลำภูหลังเหตุความรุนแรง

กรมสุขภาพจิตติดตามชาวหนองบัวลำภูหลังเหตุความรุนแรง

เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ติดตามการดำเนินงานของทีมเยียวยาใจ (MCATT) ในพื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู หลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ พบว่าขณะนี้รอยยิ้มของชุมชนกลับมาอีกครั้ง เด็กและเยาวชนพร้อมเปิดเทอม

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ให้กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) ลงปฏิบัติการในพื้นที่และจัดตั้งศูนย์เยียวยาจิตใจในพื้นที่เพื่อดูแลอย่างต่อเนื่อง

โดยเข้าพื้นที่เยียวยาจิตใจร่วมกับสุขภาพกาย ตั้งแต่เหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา พบว่าทีมเยียวยาจิตใจสามารถดำเนินการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบได้ทั้งสิ้น 5,940 คน โดยได้รับความใส่ใจและห่วงใยจากสังคมมากมาย มีการส่งกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุในพื้นที่และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน

จากการตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ยังคงต้องใช้ระยะเวลา ที่จะช่วยเหลือในการรักษาบาดแผลทางจิตใจที่มองไม่เห็นด้วยสายตา สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่รู้สึกซาบซึ้งในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในสังคมไทยที่ได้แสดงออกถึงการประคับประคองจิตใจ ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การหลั่งไหลของความช่วยเหลือนั้น ขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพร้อมของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพิงดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชเลยราชนครินทร์ กล่าวว่า การติดตามช่วยเหลือดูแลจิตใจครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสามารถดำเนินได้ครบถ้วนทั้งหมด โดยข้อมูลการติดตามกลุ่มผลกระทบเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พบว่ากลุ่มญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ/ญาติผู้บาดเจ็บ ผู้อยู่ในเหตุการณ์จากจำนวนเป้าหมาย 304 คน สามารถดำเนินการเยียวยา 303 คน อยู่ระหว่างรอประเมินซ้ำ 1 คน ซึ่งมีอาการดีขึ้นจนเป็นมีความเสี่ยงต่ำแล้ว และได้ดำเนินการคัดกรอง และประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นกลุ่มผู้รับรู้เหตุการณ์ จำนวน 243 คน

นอกจากนี้ ยังดำเนินการสื่อสารให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่กลุ่มประชาชนทั่วไปใน จ.หนองบัวลำภู อีกเป็นจำนวน 3,016 คน โดยเมื่อคิดเป็นหลังคาเรือน สามารถดำเนินการได้ครอบคลุม 1,473 หลังคาเรือน คิดเป็น ร้อยละ 94.7

“ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่กลับไปใช้ชีวิตปกติ และในช่วงที่ผ่านมา กรมสุขภาพจิตได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเพื่อให้ฟื้นคืนสู่สภาวะปกติสุขให้ได้อย่างเร็วที่สุดผ่านโครงการ “คืนร้อยยิ้ม” โดยมีกิจกรรมหลักๆ คือ การบำบัดผ่านการ “เล่นสร้างสุข” มีการจัดกิจกรรมส่งผ่านกำลังใจจากของบริจาค “มหกรรมคืนรอยยิ้ม” รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือจิตใจคุณครู ผ่านขบวนการบำบัดหลากหลายรูปแบบ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ช่วงเตรียมก่อนเปิดเทอมซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี และคุณครูในพื้นที่ได้รับการดูแลด้านจิตใจครบทั้ง 24 คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200 คน จนสามารถช่วยให้โรงเรียนเปิดเรียนได้ตามกำหนดการปกติ” พญ.จุฬาพันธุ์กล่าว

ด้าน นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) หนองบัวลำภู และ นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ ผู้อำนวยการ รพ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า ต้องขอบคุณทีม MCATT ที่ช่วยจัดการและวางแนวทางดำเนินการอย่างดียิ่ง ทำให้สามารถเยียวยาฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็ว

โดยยินดีที่จะรับไม้ต่อจากทีม MCATT กรมสุขภาพจิต อย่างเข้มแข็งและทำอย่างดีตามแนวทางที่กรมสุขภาพจิตเน้นย้ำให้สังคมร่วมกันส่งแรงใจ และให้การสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเมื่อพร้อมทุกฝ่าย เพื่อให้กลับคืนสู่ปกติ สามารถกลับสู่บทบาทหน้าที่เดิมได้

ขณะที่ นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมสุขภาพจิต ที่ดำเนินการส่งทีม MCATT ลงมาตั้งแต่วันแรก ซึ่งขณะนั้นในพื้นที่ยังตื่นตระหนก เสียขวัญ และเจ็บปวด ทีม MCATT ได้ช่วยประสานจัดการและเยียวยา จนวันนี้ครบ 1 เดือน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้ชุมชนผ่านมาได้อย่างดียิ่ง วันที่ฟื้นคืนใจ รอยยิ้มที่สดใส เพื่อเด็กไทย เติบโตไปพร้อมกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ trans-mail.net

UFA Slot

Releated